نمایشگاه گروهی

04دی
برگزاری نمایشگاه گروهی نقاشی آبرنگ / رد پای رنگ‌ها

برگزاری نمایشگاه گروهی نقاشی آبرنگ / رد پای رنگ‌ها

نمایشگاه گروهی نقاشی آبرنگ با عنوان «ردپای رنگ‌ها» برگزار می‌شود.