همین هفته روابط‌عمومی

31فروردین
بیان واقعیت در بحران‌ها برعهده مدیران روابط‌عمومی است
مشاور وزیر و رئیس مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور:

بیان واقعیت در بحران‌ها برعهده مدیران روابط‌عمومی است

افشار دارابی با اشاره به اهمیت مهندسی افکار عمومی تاکید کرد: علت اصلی آلودگی و ریزگردهای تهران به ساخت سدهای متعددی که کشور ترکیه ساخته برمی‌گردد اما به شیوه‌ای این اخبار منعکس می‌شود که گویی ضعف مدیریت از طرف ایران بوده. بر این اساس بیان واقعیت برعهده مدیران روابط‌عمومی‌ است تا برای امیدوار کردن مردم گام بردارند.