وظایف روابط عمومی

17خرداد
لزوم آگاهی بخشی مدیران سازمان‌ها با کارکردهای روابط‌عمومی

لزوم آگاهی بخشی مدیران سازمان‌ها با کارکردهای روابط‌عمومی

جلسه‌‌ای با حضور رئیس شورای سیاست‌گذاری هفته روابط‌عمومی و برخی روئسای باشگاه مدیریت ارتباطات یونسکو_ایران با مدیر روابط‌عمومی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران برای ایجاد همکاری‌های موثر و تاکید بر اهمیت آموزش و آگاهی‌بخشی درباره وظایف و کارکردهای روابط‌عمومی در سازمان‌ها برگزار شد.