پادکست

18مرداد
رادیو روابط عمومی آغاز به کار کرد

رادیو روابط عمومی آغاز به کار کرد

«رادیو روابط عمومی» با همکاری مشترک کمیته روابط عمومی دپارتمان علم و فناوری باشگاه مدیریت ارتباطات یونسکو_ایران و گروه مطالعات روابط عمومی انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات با هدف توسعه دانش روابط عمومی آغاز به کار کرد.

21خرداد
پادکست، رسانه‌ای برای صداهای خاموش

پادکست، رسانه‌ای برای صداهای خاموش

اگر رسانه‌های رسمی و دولتی با اعمال سانسور یا نادیده گرفتن حق مخاطبان خود اجازۀ ضبط و پخش برنامه‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و حتی ورزشی را به همۀ سلیقه‌ها و گروه‌های مرجع نمی‌دهند، تکنولوژی‌های اطلاعات و ارتباطات این مشکل را برطرف کرده‌اند و با کمترین امکانات و هزینه‌ای ناچیز به آن‌ها اجازۀ تولید محتوا می‌دهند.