گفت و گو

30مهر
مسئله امروز ناتوانی در گفت‌وگو است‌
خانیکی:

مسئله امروز ناتوانی در گفت‌وگو است‌

هادی خانیکی معتقد است مسئله امروز ایران، ناتوانی در گفت‌وگوست‌ که منجر به ضعف نهادهای مدنی ما و تبعا مشارکت‌تیزی و رقابت‌گریزی در عرصه سیاست و تحزب‌گریزی در کشور شده است.

17فروردین
مارک بهای آرزوهایش را پرداخت!
آرن سورکینز از داستان زندگی مارک زاکربرگ می‌گوید:

مارک بهای آرزوهایش را پرداخت!

«شبکه اجتماعی» ساخته دیوید فینچر هر چند در دنیای فیلم‌سازی فینچر اثری متفاوت محسوب می‌شود ولی این خصیصه به هیچ وجه باعث عدم استقبال تماشاگران از این اثر نبوده است.