• امروز : دوشنبه, ۳۱ اردیبهشت , ۱۴۰۳

۱۷ مرداد روز خبرنگار

17مرداد
کتاب‌هایی که خبرنگاران را جاودان کرد
به بهانه ۱۷ مرداد، روز خبرنگار

کتاب‌هایی که خبرنگاران را جاودان کرد

ذات خبر گویای عمر کوتاه آن است، به همین دلیل برخی از خبرنگاران اقدام به جاودانه کردن گزارش‌هایشان با گردآوری آن‌ها در یک کتاب می‌کنند.