استانداری قم

17مرداد
سرپرست اداره‌کل روابط‌عمومی و امور بین‌الملل استانداری قم منصوب شد
با حکم استاندار قم

سرپرست اداره‌کل روابط‌عمومی و امور بین‌الملل استانداری قم منصوب شد

استاندار قم در حکمی رضا اعرابی را به سمت سرپرست اداره‌کل روابط‌عمومی و امور بین‌الملل استانداری قم منصوب کرد.