اولین همایش مدیریت جامع بحران

08اسفند
اولین همایش مدیریت جامع بحران برگزار می‌شود

اولین همایش مدیریت جامع بحران برگزار می‌شود

اولین همایش مدیریت جامع بحران با رویکرد ارتباطات با هدف آشنایی مدیران، مسئولان روابط عمومی و کارشناسان و دست اندرکاران روابط عمومی و رسانه در استان اصفهان برگزار می‌شود.