اولین همایش مدیریت جامع بحران

اولین همایش مدیریت جامع بحران برگزار می‌شود

اولین همایش مدیریت جامع بحران برگزار می‌شود

اولین همایش مدیریت جامع بحران با رویکرد ارتباطات با هدف آشنایی مدیران، مسئولان روابط عمومی و کارشناسان و دست اندرکاران روابط عمومی و رسانه در استان اصفهان برگزار می‌شود.