بحران مسمومیت دانش‌آموزان

23اسفند
افکار عمومی در ایران به رسمیت شناخته نمی‌شود
محمد خدادی، معاون مطبوعاتی دولت دوازدهم:

افکار عمومی در ایران به رسمیت شناخته نمی‌شود

معاون مطبوعاتی دولت دوازدهم گفت: اساسا دلیل طولانی شدن بحران‌ها در ایران و نارضایتی‌های فزاینده افکار عمومی این است که در زمان بحران هنوز افکار عمومی به رسمیت شناخته نمی‌شوند.