بیمه معلم

02اردیبهشت
انتصاب هادی آخوندی به عنوان مدیر روابط عمومی بیمه معلم

انتصاب هادی آخوندی به عنوان مدیر روابط عمومی بیمه معلم

طی حکمی از سوی مدیرعامل بیمه معلم، هادی آخوندی به عنوان مدیر روابط عمومی بیمه معلم منصوب شد.