دارک وب

18مهر
تاباندن نور بر تاریک‌خانۀ وب

تاباندن نور بر تاریک‌خانۀ وب

افزایش جرم و جنایت در بسیاری از كشورها، به‌ویژه تكرار اعمال خشونت‌بار طی ماه‌های اخیر در امریكا، موجب شد یک‌ بار دیگر و البته چون همیشه انگشت اتهام به‌ سوی رسانه، به‌ویژه اینترنت، نشانه رود، با این تفاوت كه در ایام متأخر بخش زیادی از افكارعمومی كه همواره نگران گردش اطلاعات و ارتباطات و نشر و بازنشر محتوا در فضای برخط بود، این بار بیش ‌از پیش پیرامون «وب تاریك» صحبت ‌می‌کند.