روابط‌عمومی کمیسیون ملی یونسکو- ایران

07خرداد
ارفعی: من گرهی از نقش قالی فرهنگ ایران زمین هستم
مراسم بزرگداشت عبدالمجید ارفعی در موزه ملی ایران برگزار شد

ارفعی: من گرهی از نقش قالی فرهنگ ایران زمین هستم

پنجمین مراسم «تماشای خورشید»؛ بزرگداشت عبدالمجید ارفعی به همت کمیسیون ملی یونسکو_ایران و با مشارکت موزه ملی ایران و ایکوم برگزار شد.