روابط اجتماعی

09تیر
فواید تعجب‌آور صحبت با غریبه‌ها

فواید تعجب‌آور صحبت با غریبه‌ها

خیلی از ما طوری تربیت شده‌ایم که غریبه‌ها را خطرناک و ترسناک بدانیم. اما حجم عظیمی از تحقیقات نشان می‌دهد کیفیت روابط اجتماعی آدم‌ها یکی از مهم‌ترین عوامل پیش‌بینی کنندۀ خوشبختی و شادکامی آنها است.