روان‌شناختی

12دی
دانای کل؛ آیا هوش مصنوعی شما را بهتر از دوستانتان می‌شناسد؟
تکنولوژی و هوش مصنوعی

دانای کل؛ آیا هوش مصنوعی شما را بهتر از دوستانتان می‌شناسد؟

بسیاری از اوقات، پاسخ واقعی با آن‌چه فکرش را می‌کنیم تفاوت دارد. بیشتر افراد در پاسخ به این سؤال به دوست صمیمی‌شان اشاره می‌کنند؛ اما پاسخ صحیح معمولاً کامپیوتر یا به بیان دقیق‌تر، هوش مصنوعی است.

18اسفند
تأیید رابطه سلفی و خودشیفتگی

تأیید رابطه سلفی و خودشیفتگی

مجموعه پژوهش‌های روان‌شناختی که پس از ظهور سلفی و فراگیر شدن آن در سطوح ملی و جهانی انجام شده‌اند، وجود رابطه میان سلفی و خودشیفتگی را تأیید کرده‌اند.