روان‌شناسی زرد

12آذر
در فضای مجازی می‌توان نفع کثیر ایجاد کرد / باید عوارض سلبریتی‌شدن را از ابتدا بشناسیم و تقلیل دهیم
گفت‌وگو با دکتر محمدرضا سرگلزایی درباره روان‌شناسی زرد، فضای مجازی و کار روشن‌فکری

در فضای مجازی می‌توان نفع کثیر ایجاد کرد / باید عوارض سلبریتی‌شدن را از ابتدا بشناسیم و تقلیل دهیم

اینکه به چه چیزی روان‌شناسی زرد بگوییم داستانی طولانی دارد، زیرا برایش ملاک‌های شمول و رد قطعی نداریم. همین عبارت «روان‌شناسی زرد» عبارتی پوپولیستی است و می‌تواند عبارتی زرد تلقی شود چون ملاک‌های شمول و رد ندارد و در نتیجه تعریف فنی و دقیقی برایش نمی‌یابم.