• امروز : شنبه, ۲۹ اردیبهشت , ۱۴۰۳

سید مرتضی كاظمی دینان

30مرداد
انتصاب سید مرتضی کاظمی دینان به مدیریت شبکه رادیویی فرهنگ

انتصاب سید مرتضی کاظمی دینان به مدیریت شبکه رادیویی فرهنگ

سید مرتضی كاظمی دینان با حكم معاون صدای رسانه ملی به مدیریت شبكه رادیویی فرهنگ منصوب شد.