شبکه مجازی

10مهر
نسبت چین و شبکه های اجتماعی چگونه است؟
زندگي با اينترنت پشت ديوار مجازی

نسبت چین و شبکه های اجتماعی چگونه است؟

شاید یکی از تصاویر ماندگارِ به جا مانده از ظهور قدرت اقتصادی چین در دنیای امروز به چهرۀ کلافۀ مذاکره‌کنندۀ ارشد اتحادیۀ اروپا در مقابل محل برگزاری مذاکرات اقتصادی با چین مربوط باشد.