شرکت مس

14مرداد
محمدجواد خلیلی، مدیر حوزه مدیرعامل و گروه روابط‌ عمومی شرکت مس شد

محمدجواد خلیلی، مدیر حوزه مدیرعامل و گروه روابط‌ عمومی شرکت مس شد

طی حکمی از سوی امیر خرمی‌شاد، محمدجواد خلیلی به عنوان مدیر حوزه مدیرعامل و گروه روابط‌‌عمومی شرکت مس منصوب شد.