شرکت نورد و تولید قطعات فولادی

01شهریور
انتصاب مسئول و مشاور روابط‌عمومی شرکت نورد و تولید قطعات فولادی

انتصاب مسئول و مشاور روابط‌عمومی شرکت نورد و تولید قطعات فولادی

با حکم سید صادق شهرستانی مدیرعامل شرکت نورد و تولید قطعات فولادی، نژادی به عنوان مسئول روابط‌عمومی شرکت نورد و تولید قطعات فولادی و عادل میرشاهی مشاور مدیرعامل در امور روابط‌عمومی  منصوب شدند.