مذاکره

07آبان
«گفت‌وگو» کنیم

«گفت‌وگو» کنیم

صحبت کردن، حرف زدن، بحث، مجادله، منازعه، مذاکره، مناظره همه مفاهیمی هستند که با یک اسم واحد یعنی گفت‌وگو از آنها یاد می‌کنیم.