مراسم تودیع و معارفه

07خرداد
الگوی «جانشینی مؤثر» باید اجرا شود
گفت‌وگو با محمد عباس‌زادگان در مورد آداب تودیع و معارفه

الگوی «جانشینی مؤثر» باید اجرا شود

برگزاری مراسم تودیع و معارفه در ایران معمولاً با حاشیه‌های زیادی مواجه است؛ آنکه می‌آید بی‌توجه به عملکرد گذشته مدیر قبل از خود، سعی دارد خود را ناجی سازمان نشان دهد و مدیر قبلی نیز تلاش می‌کند تا تغییر خود را سیاسی جلوه داده و یا از محدودیت‌ها بگوید و خود را دست وپا بسته مطرح کند.