منافع عمومی

22دی
نقش رسانه‌ها و مطبوعات در مطالبه حقوق مردم

نقش رسانه‌ها و مطبوعات در مطالبه حقوق مردم

امیر عباس تقی پور: رسانه‌هاي وابسته، منافع مردم را فداي منافع جناحي مي‌كنند.