مینا والی

21بهمن
پنل «هوش مصنوعی و آینده انسانی» برگزار خواهد شد
‍ در شانزدهمین همایش روابط‌عمومی الکترونیک

پنل «هوش مصنوعی و آینده انسانی» برگزار خواهد شد

به گزارش دبیرخانه دایمی کنفرانس روابط‌عمومی، در شانزدهمین همایش روابط عمومی الکترونیک، علاوه بر ارائه مقاله توسط صاحب نظران حوزه ارتباطات و هوش مصنوعی، پنلی با عنوان «هوش مصنوعی و آینده انسانی» برگزار خواهد شد. در این پنل؛ معصومه تقی‌زادگان، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی درباره تکنوبدن و آینده انسان، محمد […]