پتروشیمی سبلان

30فروردین
مدیر روابط‌عمومی پتروشیمی سبلان منصوب شد

مدیر روابط‌عمومی پتروشیمی سبلان منصوب شد

حامد آبزن به عنوان مدیر روابط‌عمومی پتروشیمی سبلان منصوب شد.