پیوست رسانه ای

کتاب «پیوست رسانه‌ای» به چاپ دوم رسید

کتاب «پیوست رسانه‌ای» به چاپ دوم رسید

چاپ دوم کتاب «پیوست رسانه‌ای» نوشته حمید ضیایی‌پرور توسط انتشارات سیمای شرق منتشر شد.