کتاب انقلاب جهانی روابط عمومی

15مرداد
کتاب «انقلاب جهانی روابط عمومی» منتشر شد
توسط انتشارات سیمای شرق:

کتاب «انقلاب جهانی روابط عمومی» منتشر شد

کتاب «انقلاب جهانی روابط عمومی» چگونگی موفقیت متفکرین در دنیای تغییر شکل یافته روابط عمومی نوشته ماکسیم بهار و ترجمه مینا نظری، جدیدترین کتاب انتشارات سیمای شرق روانه بازار نشر شد.