اخبار خودکشی

16فروردین
شیوه‌نامه انعکاس خبر خودکشی

شیوه‌نامه انعکاس خبر خودکشی

پوشش اخبار خودکشی که همواره در دنیا یکی از چالش‌های پیشِ روی رسانه‌هاست. سؤال مهم همواره این بوده که رسانه‌ها باید چه رفتاری در قبال چنین اخباری داشته باشند؟ رسانه‌ها در چنین مواقعی روی تیغی دولبه حرکت می‌کنند و انعکاس چنین اخباری می‌تواند دو نتیجه کاملاً متفاوت را در جامعه رقم بزند.