• امروز : شنبه, ۲۹ اردیبهشت , ۱۴۰۳

ارتش‌های سایبری

21دی
وکیل مدافع شیطان و غرض‌های روزنامه‌نگاران

وکیل مدافع شیطان و غرض‌های روزنامه‌نگاران

در سال‌های اخیر و با گسترش دسترسی به اینترنت و تلفن همراه هوشمند، اکوسیستم خبر بازیگران بیشتری پیدا کرده است، این بازیگران از مقام‌های دولتی و سیاسی، کنشگران مدنی، شرکت‌های چندملیتی و غول‌های اقتصادی هستند تا ارتش‌های سایبری، ترول‌ها و اوباش اینترنتی و در نهایت هم شهروندان عادی.