اساتید علوم انسانی

14مرداد
کتاب «درس‌گفتارهایی پیرامون حقوق شهروندی، صلح و اخلاق» منتشر شد
توسط انتشارات سیمای شرق

کتاب «درس‌گفتارهایی پیرامون حقوق شهروندی، صلح و اخلاق» منتشر شد

کتاب «درس‌گفتارهایی پیرامون حقوق شهروندی، صلح و اخلاق» حاصل تدوین مباحث مطرح‌شده در سه مدرسه تابستانی است که طی سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ با حضور اساتید علوم انسانی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد.