اینترنت طبقاتی

08اسفند
اینترنت طبقاتی، مدت‌هاست اجرا می‌شود

اینترنت طبقاتی، مدت‌هاست اجرا می‌شود

"اینترنت طبقاتی" به این معنی است که، هر یک از طبقات جامعه به سطح مشخصی از اینترنت دسترسی داشته باشند. سخن درباره این نوع از اینترنت به طور رسمی در دولت دوازدهم به میان آمد.