بانک مسکن

10اردیبهشت
سرپرست روابط عمومی و حوزه مدیریت بانک‌ مسکن منصوب شد

سرپرست روابط عمومی و حوزه مدیریت بانک‌ مسکن منصوب شد

علی عسکری سرپرست بانک مسکن در حکمی سرپرست مدیریت امور روابط عمومی و حوزه مدیریت این بانک را منصوب کرد.