بیانیه مطبوعاتی

29فروردین
جلب توجه رسانه‌ها و افکار عمومی با انتشار بیانیه مطبوعاتی

جلب توجه رسانه‌ها و افکار عمومی با انتشار بیانیه مطبوعاتی

بیانیه مطبوعاتی، یکی از سریع‌ترین و ساده‌ترین راه‌ها برای جلب توجه رسانه‌ها و افکار عمومی به پروژه ترویجی شما است، آن هم بدون صرف هزینه‌های هنگفت. بیانیه مطبوعاتی اگر درست و موجه نوشته شود، می‌تواند به چندین مقاله و گزارش در مورد پروژه ترویجی شما منجر گردد. در نتیجه افراد بیشتری با حوزه پروژه ترویجی شما آشنا می‌شوند و احتمالا به گروه حامیانتان می‌پیوندند.