• امروز : شنبه, ۲۹ اردیبهشت , ۱۴۰۳

توییتر فارسی

28مرداد
سیاست‌ورزی توئیتری
پژوهشی درباره توییتر فارسی و اثر آن بر فرهنگ دموکراتیک کاربران ایرانی*

سیاست‌ورزی توئیتری

این پژوهش به نسبت میان شبکه‌های اجتماعی و فرهنگ دموکراتیک در جامعه ایران پرداخته و مسئله اصلی آن بررسی نقش شبکه‌های اجتماعی، خصوصا توییتر فارسی، بر ذهنیت و فرهنگ سیاسی کاربران ایرانی‌اش است تا از این طریق فهم بهتری از نقش توییتر در تحولات اجتماعی-سیاسی کشور به دست آید.