دانای کل

12دی
دانای کل؛ آیا هوش مصنوعی شما را بهتر از دوستانتان می‌شناسد؟
تکنولوژی و هوش مصنوعی

دانای کل؛ آیا هوش مصنوعی شما را بهتر از دوستانتان می‌شناسد؟

بسیاری از اوقات، پاسخ واقعی با آن‌چه فکرش را می‌کنیم تفاوت دارد. بیشتر افراد در پاسخ به این سؤال به دوست صمیمی‌شان اشاره می‌کنند؛ اما پاسخ صحیح معمولاً کامپیوتر یا به بیان دقیق‌تر، هوش مصنوعی است.