رایانه

28مهر
میزان اطلاع کاربران شبکه‌های اجتماعی از شرایط عضویت و پروتکل‌های مربوطه

میزان اطلاع کاربران شبکه‌های اجتماعی از شرایط عضویت و پروتکل‌های مربوطه

جامعۀ شبکه‌ای باعث شده است جامعیت، پیچیدگی و شبکه‌سازی فناورانه به حوزه‌های متنوع زندگی و آموزشی نفوذ کند. یکی از امکانات فناوری اطلاعات و ارتباطات مبنی بر ابزارهای وب، شبکه‌های اجتماعی مجازی‌اند. در حال حاضر، شبکه‌های اجتماعی بین کاربران چنان مورداستقبال قرار گرفته که به‌جرئت می‌توان گفت یکی از سرویس‌ها مؤثر عرضه شده است که در سال‌های اخیر تحول شگرفی در نظام اجتماعی کشورهای مختلف جهان به وجود آورده است.