رفتار مخرب اقتصادی

26مهر
سواد رسانه‌ای؛ مانع رفتار مخرب اقتصادی

سواد رسانه‌ای؛ مانع رفتار مخرب اقتصادی

کنش‌ها و واکنش‌های انسان‌ها به تحولات بیرونی، ناشی از برداشت آن‌ها از موقعیت خود و دیگران، رفتار سایر بازیگران، ارزیابی روندها، همچنین تصور حسابگرانه از نتایج هر رفتار است. همۀ این تصورات با تحلیل اطلاعات دریافتی از جهان خارج شکل می‌گیرد که به‌جز درصد اندکی از آن، که حاصل تجربه و مشاهدۀ مستقیم شخصی است،  بقیه از طریق رسانه‌ها دریافت می‌شود.