روابط عمومی استانداری خراسان شمالی

31فروردین
انتصاب سرپرست روابط عمومی استانداری خراسان شمالی

انتصاب سرپرست روابط عمومی استانداری خراسان شمالی

معاون استاندار خراسان شمالی طی حکمی سیدیحیی هاشمی نژاد را به عنوان سرپرست معاونت روابط عمومی، تشریفات و امور بین الملل استانداری خراسان شمالی منصوب کرد.