روابط

21خرداد
حذف می‌کنم، پس هستم!
ملزومات اخلاقی ارتباط در فضای مجازی

حذف می‌کنم، پس هستم!

حسین انتظامی در یادداشتی با عنوان «حذف می‌کنم، پس هستم!» به بررسی ملزومات حقوقی و اخلاقی ارتباط و تولید محتوا در فضای مجازی پرداخته است.