زبان بدن

30آذر
زبان بدن سیاستمداران

زبان بدن سیاستمداران

باور کردنی نیست اما حقیقت دارد که کلمات در ارتباط بین سیاستمداران و مردم عادی نقش چندان زیادی ندارند بلکه این زبان بدن، حرکات بدن و دست و صورت هستند که اطلاعات بیشتری را انتقال می‌دهند.

17فروردین
حریم شخصی فاصله را رعایت کنید
زبان بدن سیاستمداران

حریم شخصی فاصله را رعایت کنید

اگر می‌خواهید حضور شما برای دیگران قابل تحمل باشد، به این قانون‌ طلایی توجه کنید: «فاصله را رعایت کنید.»

17فروردین
زبان بدن سیاستمداران

زبان بدن سیاستمداران

نوع نگاه سیاستمداران و افراد، نمایان‌ترین مشخصه ارتباط زبان بدن آنهاست و به همین خاطر شناخت انواع نگاه‌ها و معنای آنها می‌تواند نه تنها به سیاستمداران بلکه به هر فردی در هر محیطی کمک کند.