سازمان حمل و نقل و ترافیک

07تیر
موسوی مدیر روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شد

موسوی مدیر روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شد

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با صدور حکمی، سیدفرید موسوی را به سمت مدیر روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک منصوب کرد.