ستاد بزرگداشت هفته روابط‌عمومی‌های کشور

22مرداد
برگزاری بزرگترین رویداد تاریخ روابط‌‌عمومی کشور با موضوع هوش مصنوعی

برگزاری بزرگترین رویداد تاریخ روابط‌‌عمومی کشور با موضوع هوش مصنوعی

بزرگترین رویداد تاریخ روابط‌‌عمومی کشور با موضوع هوش مصنوعی به مدت سه روز با هدف تاکید بر استفاده از ابزارهای نوین برای پیشرفت روابط‌عمومی، روابط‌عمومی حرفه‌ای، روابط‌عمومی و صنعت، اهمیت و جایگاه روابط‌عمومی و ارتباط بین‌الملل و تاثیرات روابط‌عمومی کارآمد در توسعه و پیشرفت سازمان‌ها در دی‌ماه برگزار خواهد شد.