شایستگی مدیران

20مرداد
هوش استراتژیک الگوی توانمندساز شایستگی مدیران در کلاس جهانی

هوش استراتژیک الگوی توانمندساز شایستگی مدیران در کلاس جهانی

محمدرضا مرادی در مقاله‌ای با عنوان «معرفی مدل هوش استراتژیک به عنوان الگوی توانمندساز شایستگی مدیران در کلاس جهانی» به ارائه یک الگوی اجرایی توانمندساز با زیرساخت تفکر استراتژیک پرداخته است.

26تیر
الگوی بومی شایستگی مدیران روابط عمومی دولتی در ایران
در نهمین کنفرانس روابط‌عمومی و صنعت بررسی خواهد شد:

الگوی بومی شایستگی مدیران روابط عمومی دولتی در ایران

دکتر مهدخت بروجردی علوی، پیشکسوت حوزه ارتباطات و روابط ‌عمومی و دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی در «نهمین کنفرانس روابط‌عمومی و صنعت» به ارائه مقاله‌ای با عنوان «الگوی بومی شایستگی مدیران روابط عمومی دولتی در ایران» خواهد پرداخت.