شرکت ملی پست

11تیر
مدیرکل دفتر ارتباطات و امور بین الملل شرکت ملی پست منصوب شد
با حکم لیائی؛

مدیرکل دفتر ارتباطات و امور بین الملل شرکت ملی پست منصوب شد

در راستای تغییر ساختار سازمانی شرکت ملی پست و تفکیک اداره کل ارتباطات و امور بین الملل از دفتر مدیرعامل؛ طی حکمی از سوی مدیرعامل شرکت ملی پست، حسن عمیدی به عنوان مدیرکل ارتباطات و  امور بین الملل این شرکت منصوب شد.