فرا صنعتی

18خرداد
تفکیک‌ناپذیری روابط‌عمومی و مدیریت

تفکیک‌ناپذیری روابط‌عمومی و مدیریت

بررسی‌هایی که در مورد پیدایش و تغییر و تحول مدیریت در مراحل مختلف زندگی انسان‌ها در جوامع اولیه و سپس در دوره‌های صنعتی و فراصنعتی صورت گرفته است، مبین آن است که با وجود اختلاف نظرها و مکاتب متعدد، مهم‌ترین مسأله‌ای که به نظر می‌رسد به دلیل آن رشته مدیریت شکل گرفته، تأکید بر برنامه‌ریزی منسجم‌تر برای یک زندگی بهتر بوده است.