فناوری های نوین مالی

30بهمن
فناوری‌های نوین مالی و اقتصاد آینده

فناوری‌های نوین مالی و اقتصاد آینده

یک کارشناس اقتصادی معتقد است: صنعت بانکداری در ایران پیشرفت‌هایی داشته ولی در مقایسه با صنعت بانکداری جهانی نیازمند تغییرات چشمگیری در پلتفرم‌های کسب و کار است و این امر متاسفانه هنوز رخ نداده و نیازمند این است که قانون‌گذاران و مدیران ارشد نظام بانکی نسبت به فن‌آوری‌های نوین مالی دیدی متفاوت داشته باشند.