مجلس شورای اسلامی

محمود صادقیان رییس اداره روابط‌عمومی مجلس شد

محمود صادقیان رییس اداره روابط‌عمومی مجلس شد

با حکم معاون اجرایی رییس مجلس شورای اسلامی، رییس اداره روابط‌عمومی مجلس تغییر کرد.