مجلس شورای اسلامی

09خرداد
محمود صادقیان رییس اداره روابط‌عمومی مجلس شد

محمود صادقیان رییس اداره روابط‌عمومی مجلس شد

با حکم معاون اجرایی رییس مجلس شورای اسلامی، رییس اداره روابط‌عمومی مجلس تغییر کرد.