محسن میرزایی

22خرداد
او از پیشگامان بازاریابی و تبلیغات در ایران بود
در سوگ محسن میرزایی

او از پیشگامان بازاریابی و تبلیغات در ایران بود

محسن میرزایی، روزنامه‌نگار، تاریخ‌نگارِ مطبوعاتی و از پیشگامان صنعت تبلیغات رسانه‌ای در ایران درگذشت.