مدال روابط عمومی

25خرداد
اعطا مدال روابط عمومی کشور به حسن عمیدی

اعطا مدال روابط عمومی کشور به حسن عمیدی

مدال روابط عمومی ایران معتبرترین و بالاترین نشان این حوزه، به حسن عمیدی به عنوان اثرگذارترین مدیر روابط عمومی کشور برای تلاش سازنده و بیش از دو دهه فعالیت اثرگذار اعطا شد.