مدیران

04تیر
۸ کلید غیرکاری برای موفقیت‌کاری
آنچه یک مدیر روابط‌عمومی باید بداند

۸ کلید غیرکاری برای موفقیت‌کاری

بسیاری از کارآفرینان معتقدند توجه به بخش‌های دیگر زندگی مانند خانواده، تندرستی، داشتن برنامه ورزشی منظم و گذراندن زمان با اعضای خانواده و دوستان نزدیکی که همیشه حامیانشان بوده‌اند، انگیزه مضاعفی برای موفقیت در کسب‌وکار برایشان فراهم کرده است.