مدیریت

30مرداد
کار با داده‌ها را از کجا شروع کنیم؟
آشنایی با فرایند تحلیل داده و اهمیت آنها در مدیریت داده‌محور

کار با داده‌ها را از کجا شروع کنیم؟

دکتر رضا شاه‌نظر، پزشک و برنامه‌نویس در مطلبی با عنوان «کار با داده‌ها را از کجا شروع کنیم؟» در شماره ۱۵۹ ماهنامه «مدیریت ارتباطات» به «آشنایی با فرایند تحلیل داده و اهمیت ‌آنها در مدیریت داده‌محور» پرداخته است.

22دی
زمینه‌های انتقال تجارب مدیریتی در گفت‌وگو با دکتر مهدی کرباسیان

زمینه‌های انتقال تجارب مدیریتی در گفت‌وگو با دکتر مهدی کرباسیان

دکتر مهدی کرباسیان قائم‌مقام سابق وزیر در گفت‌وگو با ماهنامه مدیریت ارتباطات از تجربیات مدیریتی خویش سخن گفته است. وی در بخشی از این گفت و گو اظهار داشته :ما چند دوره اساسی در کشور داشتیم؛ یکی دوران جنگ بود که مدیریت خاص خود را اقتضا می‌کرد و با لحاظ کمبود منابع، مدیریت جوان، تحریم و... می‌توانیم مدیریت آن دوره را «مدیریت بحران» بنامیم.